S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

P.G.B. ZAPAKOVANI UREĐAJ GAS/ELEKTRIKA
AIR CONDITION (HLAĐENJE)

PGP SERIJA I PGP KOMERCIJALNA SERIJA
(17.6 kW, 26.4 kW do 52.8 kW - od 5, 71/2, 10 i 15 tona)

Ovaj split sistem je specijalno konstruisan za ugradnu ili podnu instalaciju, kao i za instalaciju na zemlji ili na krovu

 

 

 


Konstrukcija kabineta

 • Obrada sa bojom u prahu koja je testirana sa 500 sati slanog ispiranja
 • Potpuno izolovano sa staklenom vunom
 • Pogodno pristupačni panel

Pomoćni uređaji

 • L.P. gas – konverzioni grijač
 • Sobni termostat
 • Komplet za prelazak sa visokog na niski pritisak
 • Smanjen uticaj na okolinu
 • Krovni ivičnjak
 • Koncentrični pretvarač
 • Predgrijač (horizontalni i vertikalni)
 • Ručni prigušivač svježeg vazduha (0-25%)
 • Motorizovani prigušivač svježeg vazduha (0-25%)
 • Četvrtasto do okruglo pretvaranje
 • Stalak za donji protok filterske staze


Standardne karakterisitike

 • Jedna brzina vazdušnog isparivača,
 • Bronzane cijevi i aluminijumska peraja sa kolutovim za pražnjenje.
 • Tih rad gornjeg kondenzatora izbacivača kroz rešetke.
 • Potpuno hermetički zatvoren kompresor sa kontrolnikom rasterećivanja.
 • Potpuno napunjen sa gasom za hlađenje R-22
 • Visoka produktivnost
 • Linija tečnost nalazi se sušač filtera
 • Zbog male snage sagorjevanja nije potrebna izlazna kapa
 • Donja ručna ograda
 • Ćelije temperaturnog izmjenivača od čelika legiranog aluminijumom
 • Osnova vodenog pogona
 • Sistem paljenja pomoću usijane ploče


Goodman 50 Hz GMP Gas Furnance >>

Goodman global inc Amana