S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

PC SERIJA 50Hz

SAMOSTALNO ZAPAKOVAN UREĐAJ HLAĐENJA
kapaciteta hlađenja 14.1 DO 17.6 kW
(10,6kW do 17,6kW) (4-5 tona)

PC serija 50HzOvaj split sistem je specijalno konstruisan za ugradnu instalaciju, kao i za instalaciju na zemlji ili na krovu.

Konstrukcija kabineta

Od jakog metala, G-90 galvanizovan čelik sa pokretnim pristupnim panelom
Potpuno prilagođen vremenskim prilikama, korektno pojačan
Čelična oplata je pocinkovana i galvanizovana “hot-dip” metodom
Pogodno pristupačni panel

Pomoćni uređaji

Garnitura grijanja sa uključenim konektorom od 12 do 15 kW
Termostat sobni (CHT 18-60)
Termostat vanjski (OT 18-60)

VANJSKI Pomoćni uređaji

Krovni ivičnjak
Donji protok plenuma (uključujući filtersko postolje)

Karakteristike pomoćnog uređaja grijača

Osnovna primarna granica zaštite
Otpornost na rđu niklovanih hromiranih elemenata grijača

 

Standardne karakterisitike

 • Dupla brzina vazdušnog isparivača, spora brzina za normalne ili nisko-statične primjene, visoka brzina za visoku statiku aplikacije
 • Tih rad i izbacivanje vazduha sa vrha – gornje strane
 • Bronzane cijevi i aluminijumska peraja sa kolutovim za pražnjenje.
 • Hermetički zatvoren naizmjenični (recipročni) kompesor sa unutrašnjim otpusnim ventilom i unutrašnjim kontrolnikom preopterećenja
 • Potpuno napunjen sa gasom za hlađenje R-22
 • Linija tečnost nalazi se sušač filtera
 • Visoka efikasnost proizvodnosti
 • Donji panel sa trakom za nivelisanje uređaja
 • Visok pritisak ručnog vraćanja kontrole
 • Hermetički zatvoren i rajno podmazan motor kondenzatora i ventilatora
 • Motori oba ventilatora su opremljeni internom termalnom zaštitom od preopterećenja


Testiranje

 • Nezavisno treće lice vrši testiranje uređaja u lošima klimatskim uslovima (grad, snijeg, kiša i sl.) u skladu sa ETL Testing Laboratories Inc, po ARI Standardima 210-240

Goodman 50 Hz PC Series Packaged AC >>

Goodman global inc Amana