S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

CE Serija (CE SERIES 2/99) JANITROL

CE Serija (CE SERIES 2/99) JANITROL
Hlađenje Split Sistem “KONDENZATORA” 50 Hz
(12,6 kW pa naviše) 7 ½ & 10 Tona

CE serija JanitrolOvaj split sistem je specijalno konstruisan za instalaciju na zemlji ili na krovu i prilagođen je za najpogodnije izvršavanje

Opis – primjena
Konstruisano za upotrebu sa isparivačem duvanjem i kolutom (coils)
Vanjska instalacija uređaja predviđena je za montažu na zemlji i na krovnoj konstrukciji

Konstrukcija
Oklopni metalni prekrivač ormana prekriven je galvaniziranim metalom velike otpornosti, pocinkovan.
Zaštićen od vanjskih uticaja (nevremena), pečeno nakon farbanja sa epoksi bojom u prahu i završnim slojem u spreju, testiranom na 500 Sati pečenja i pod uticajem soli.

Standardne karakteristike

 • Mirno izbacivanje vazduha sa vrha
 • Propela izrađena od bronzanih cijevi sa aluminijumskim perajama sa kolutom
 • Prekidna slavina i protočne cijevi sačinjene od mesinga
 • Luminiscentan priključak
 • Motor od kondenzatora i ventilatora su trajno podmazani
 • Izolovani odjeljak kompresora
 • Visok stepen iskorišćenosti
 • Ugrađen prekidač ventilatora
 • Hermetički zatvoren kompresor
 • Linijski isušivač
 • Providno staklo protoka tečnosti
 • Niski pritisak automatskog resetovanja kontrolora.
 • Visoki pritisak ručnog resetovanja kontrolora
 • Unutrašnja zaštita motora kompresora
 • Dupla kondenzatorska ventilacija sa separatorom radi eliminacije efekata recirkulacije prilikom rada samo jednog ventilatora u blagim sredinama

Testiranje

 • Nezavisno treće lice vrši testiranje uređaja u lošim klimatskim uslovima (grad, snijeg, kiša i sl.) u skladu sa ETL Testing Laboratories Inc, po ARI Standardima 210-240

Ovaj split sistem je specijalno konstruisan za instalaciju na zemlji ili na krovu i prilagođen je za najpogodnije izvršavanje

Specifikacija (eng) >>

Goodman global inc Amana