S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

A KOMERCIJALNA SERIJA 50 Hz

AIR HANDLER
(26.4 kW do 35,3 kW ) – (7,5 & 10 tona)

A komercijalna serija 50HzA serija je konstruisana samo za izlaz naviše i horizntalno za unutrašnu upotrebu.

Konstrukcija kabineta

Od jakog, G-90 galvanizovanog čelika sa pomjerljivim pristupnim panelima, propisno ojačan i
Dobro izolovan i dobro zaštićen od stvaranja kondenza u unutrašnjosti uređaja.
Otporan na vremenske uticaje, sa završnom glazurom od boje u prahu koja je testirana sa 500 sati slanog ispiranja

Pomoćni uređaji

Upotreba sobnog termostata (CHT 90-120)

Standardne karakterisitike

  • Termičko šIrenje ventila (1) A90, (2) A120
  • Dupli ciklus na A120 za upotrebu sa (10 tona) 35,30 kW ili dva od 5 tona (10,8 do 18.6 kW)
  • Projektovana je za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, urađen je odovod kondenzovane tečnosti kako bi lako odlazila od uređaja do drenaže.
  • Kabinet – ormar je potpuno izolovan sa staklenom fiber vunom
  • Ugrađena je tračnica – postolje za filter
  • Niskovoltažna i visokovoltažna struja ulazi sa prednje strane
  • Transformator, ventilator i relej povezani su sa svim djelovima
  • Bronzana cijev, sa aluminijumskim krilnim kolutom
  • Obrtanje pomoću remena, nizak nivo buke, prolaz kroz centrifugalni ventilator, tih i efikasan rad.

Testiranje

  • Nezavisno treće lice vrši testiranje uređaja u lošima klimatskim uslovima (grad, snijeg, kiša i sl.) u skladu sa ETL Testing Laboratories Inc, po ARI Standardima 210-240

Goodman A Commercial 50 Hz >>

Goodman global inc Amana