S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

O nama

Swat-Original je stupio u sporazum sa Goodmanom da plasira celokupnu opremu proizvodnje Goodmana za tržište Balkana 50 Hz.

Goodman je jedan od najvećih proizvođača na svijetu sa najboljim kvalitetom i najpovoljnijim cijenama od svih proizvođača na svijetu.

S.W.A.T. Original doo  je sa dugogodišnjom prodajom za potrebe policije i vojske vrlo poznat na ovom tržištu kao odgovoran i tačan kad je u pitanju oprema.

Sa takvim iskustvom vlasnik Pavle Perović, poznat kao kanadski
fabrikant usavršavanja mašinskih uređaja i vrlo poznat u toj industrije, riješio je da uzme u svoju liniju Goodmanove proizvode i da ih plasira na tržište Balkana.

Goodman global inc Amana