S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

O Goodmanu

Goodman je najveći proizvođač uređaja za klimatizaciju manjih poslovnih i stambenih objekata na svijetu.

Na osnovu istraživanja sprovedenog od J.D. Power HVAC o satisfakciji preduzimača, Goodman je rangiran na prvo mjesto po kriteriju sveobuhvatnog zadovoljstva klijenata.

Niske cijene, vodeća odlika efikasnosti.

 • Stavljanje akcenta na praktičnost
 • Fleksibilan proces sklapanja dozvoljava brzo usaglašavanje sa potražnjom produkata
 • Efikasno praćenje potražnje minimizira repromaterijal i inventar
 • Komponente su standardizovane putem brendova i platformi
 • Strog sistem kontrole kvaliteta
 • Globalni izvori repromaterijala i komponenata

Investicije: Ekspanzija distribucije i mreže dilera.

Lokacije u vlasništvu kompanije

 • Mreža u vlasništvu kompanije porasla je za 50% od 2003
  • Od 2004 dodatni porast dostiže vrhunac u 2007
 • Nezavisna mreža od preko 600 lokacija
  • U 2006 godini, dodatnih 49 novih lokacija
 • Sve više i više dilera pokazuje zainteresovanost za kompaniju
  • Preko 3000 dilera posjetilo nas je u zadnje dvije godine

Planovi do 2011

$3,500,000,000 Prihod
Udio u U.S. Marketu
Hlađenje 25%
Grijanje 25%
Laka Industrija 15%
Quietflex 50%
10% Prodaja izvan U.S. tržišta

Goodman global inc Amana