S.W.A.T. Original d.o.o. p.fah 31 85310 Budva - Crna Gora
tel. +382 33 465 407, +382 67 233 370 e-mail: swatoriginal@gmail.com

Amana & Swat

Više informacija o Amana PTAC uređajima možete pronaći na sajtu Amana >>

PTAC 42''-Uređaj za hlađenje i grijanje bez vanjske jedinice

 

Za upotrebu u hotelima i kancelarijama i kućama jer su ovi uređaji jedinstveni u svijetu sa uštedom do 35% električne energije i ubacivanjem 5-10% svježeg vazduha u prostor.

Laka instalacija. Otvor zida dimenzija 41 x 107 cm i postavlja se u fabrički okvir sa spoljnom zaštitnom rešetkom u vanjskom zidu.

Ne postoji spoljna jedinica.

Ovi uređaji su zastupljeni sa 40% na američkom tržištu. Princip rada na vazdušnom izduvavanju. Upotrebom PTAC popravljate kvalitet vazduha u vašoj kući i produžavate život.

SWAT nudi kompletan projekat instalacije centralnih Goodmanovih uređaja klimatizacije i Amana PTAC uređaja projektovanih od strane visokokvalifikovanih inženjera sa preko 30 godina prakse u instalaciji klima uređaja (svih vrsta).

Odnos mjera:

12 inča = 30,48 cm
1 sq. inch = 6,45 cm2
100 sq. inch = 645,20 cm2
1.000 BTU = 0,2931 kW
2.000 BTU = 0,5860 kW
4.000 BTU = 1,2700 kW

Sadašnji modeli:

PTC 105B30AM - 10.000 Btu/h - samo za hlađenje
PTC 125B30AM - 12.000 Btu/h - samo za hlađenje
PTH 105B30AM - 10.000 Btu/h - toplotna pumpa za grijanje i hlađenje
PTH 125B30AM - 12.000 Btu/h - toplotna pumpa za grijanje i hlađenje

PTAC uređaji - rad uređaja može da se kontroliše sa preko 300 vrsta kontrolnih sistema - bežično, pomoću telefona ili interneta.

Goodman global inc Amana